Machtiging. De gemakkelijkste manier van betalen

Contactgegevens
Rekeninggegevens
Please wait...

U verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan VILLA HOSTING BV om van bovenvermelde rekening af te schrijven de bedragen die verschuldigd zijn wegens de levering van diensten met betrekking tot de bij VILLA HOSTING BV ondergebrachte domeinnamen, websites en/of servers. Bij bedrijfsrekening: met de ondertekening verklaart de ondergetekende tekeningsbevoegd te zijn voor deze rekening.

Voorwaarden

  • Indien u niet akkoord gaat met een incasso-overschrijving kunt u het bedrag terugboeken. U dient hiervoor binnen 9 dagen contact op te nemen met uw bank. Bij vragen kunt u zich natuurlijk eerst tot onze administratie richten: finance@villah.com
  • Incassering gebeurt maandelijks op de 15e door onze payment service provider ADYEN BV. U ziet deze naam dus op uw rekeningafschrift onder vermelding van VILLA HOSTING en het faktuurnummer. U ontvangt rond de datum van incassering nog een emailbericht.
  • U ontvangt na tekening van deze machtiging een korting van 15% op uw eerstvolgende faktuur! Deze korting wordt later separaat op uw rekening overgeboekt.
  • U ontvangt 14 dagen voordat wij van uw rekening zullen incasseren een factuur van ons. Indien de incassering de eerste keer niet slaagt, zal er een tweede poging tot incassering gedaan worden. Mocht blijken dat het herhaaldelijk niet mogelijk is van uw rekening te incasseren, dan ontvangt u automatisch een herinnering met het verzoek om op een andere manier te betalen.
  • Wilt u een machtiging faxen, gebruik dan het aparte formulier
  • Wilt u met creditcard betalen, gebruik dan het creditcard-formulier: Per fax of Online